Hoe gaat nu met de koffieboeren in coronatijd?

Hoe gaat nu met de koffieboeren in coronatijd?

Hoe gaat nu met de koffieboeren in coronatijd?

 

Het oogstseizoen in de belangrijke producerende koffielanden is in volle gang. En natuurlijk heeft het corona virus ook invloed op de oogst. We hebben een aantal van onze contacten gevraagd wat zij zien gebeuren en welke invloed het virus heeft. Zij deelden met ons een aantal inzichten en onderzoeksresultaten.

 

Op welke manier heeft het corona virus impact op de koffieproductie?

 

De impact verschilt van land tot land. De belangrijkste zijn de te kort aan beschikbare werknemers, geld te kort en gesloten wegen.

Brazilië is in de wereld de grootste koffieproducent. Daar is het veruit de grootste uitdaging om werknemers te vinden om de bessen van de bomen te halen. Dit was al een stijgend probleem, omdat Brazilianen de voorkeur geven aan een vaste baan dan afhankelijk te zijn van het werk dat alleen in een bepaald seizoen beschikbaar is. Daarbij komt nu dat door (corona) zieke de beschikbaarheid van werknemers verder daalt. Het resultaat daarvan is dat het langer zal duren voordat de volledige oogst is geplukt en daarmee ook de kwaliteit van de bonen kan worden geraakt.

 

In Ecuador speelt mee dat er heel veel wegafzettingen zijn door o.a. corona controles. Dit maakt het lastig om de koffie naar de havens te krijgen. Soms speelt mee dat door deze pandemie verstoorde handelsstromen er onvoldoende containers in de koffie havens beschikbaar zijn. Bovendien kunnen de extra controles ook daar zorgen voor vertragingen. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat Colombia en Peru met dezelfde soort problemen te maken hebben. Voor alle landen geldt dat de lokale munt in waarde daalt door deze crisis, dit geldt met name voor Brasilie. De 20% wereldmarkt stijging van eind 2019 is inmiddels door al deze ontwikkelingen al weer teniet gedaan.

 Onderzoek Koffieboeren

 

Op welke manier proberen koffieboeren de corona crisis te doorstaan?

 

Om het werknemers probleem op te lossen wordt er meer en meer een beroep gedaan op gezinsleden uit de boerenfamilies om de klus te klaren. Colombia loopt voorop in het opzoeken van samenwerkingen met koffiebranders. Door de lijnen korter te maken en afspraken te maken levert op die manier een oogst meer op en kunnen ze gemakkelijker de vervoer en verscheping realiseren.

 

Is er minder vraag naar koffie door de corona crisis?

 

Het lijkt erop dat de wereld ondanks alle corona perikelen niet minder koffie zal gaan drinken. Dat komt o.a. doordat er in plaats van op kantoor er meer thuis koffie wordt gedronken. Aan de vraagzijde zijn er zelfs signalen dat het iets zal groeien de komende periode.

 

Bronnen:
https://dailycoffeenews.com/2020/04/27/how-covid-19-may-affect-the-chain-as-brazil-heads-into-harvest/
https://caravela.coffee/project/harvest-arrives-along-with-a-pandemic/